OBJEKTIF:
Kursus ini memberi pendedahan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa (GBKSM) tentang pematuhan dasar- dasar Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling di sekolah rendah dan menengah Kementerian Pendidikan Malaysia.