Inovasi ini membantu pelajar meningkatkan kemahiran membuat lakaran 3D dan menambahbaik amalan pengajaran dan pemudahcara di sekolah.