Program LINUS2.0 ialah program Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengatasi masalah keupayaan murid  menguasai asas literasi (BM), literasi (BI) dan numerasi berfokus kepada semua murid sekolah rendah pada tahap 1.