Modul TMK KSSR Semakan 2017 Tahun 1 ini adalah sesuai untuk guru-guru sekolah rendah yang akan mengajar mata pelajaran teras seperti berikut:

  1. Bahasa Melayu
  2. Bahasa Inggeris
  3. Matematik
  4. Sains
  5. Kesenian 
  6. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
  7. Pendidikan Islam
  8. Pendidikan Moral