Objektif:
Untuk mencapai penguasaan asas lilterasi murid dalam saringan Linus 2.0. Pencapaian penguasaan ini berkait rapat dengan tahap penguasaan murid dalam kosa kata dan pembinaan ayat mudah.