Objektif:
Matlamat kursus ini ialah untuk memberi pengetahuan berkaitan dengan inovasi yang digunakan dalam pengajaran Kemahiran Proses Sains bagi mata pelajaran sains SPM.