Objektif kajian ini adalah seperti berikut:
1. Membantu murid-murid menguasai isi pelajaran bagi tajuk ibadah haji dengan
cara efisien dan menarik menerusi konsep “belajar sambil bermain”.

2. Memperkukuh pengetahuan dan kefahaman murid yang mempelajari tajuk ibadah haji dalam silibus Pendidikan Islam tingkatan empat.