Objektif :
Matlamat Menyediakan permainan alternatif di prasekolah  dalam kalangan murid berteraskan konsep “belajar sambil bermain”. Kursus ini ialah memberi pengetahuan dan kefahaman tentang Kursus Standard Prasekolah Kebangsaan.