Objektif Kursus :

1.  Menyatakan dengan jelas dasar utama yang dinyatakan dalam Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 Seksyen 29A berkaitan pelaksanaan Pendidikan Wajib Sekolah Rendah di Malaysia.


2. Melaksanakan proses pendaftaran penempatan murid Tahun 1 ke sekolah rendah mengikut tatacara yang betul (SOP).