Pengenalan kepada Moodle 3.3

Objektif:

1.Memahami Kerangka TS25 dengan konsep sekolah.

2. Mengenalpasti amalan biasa dan perkembangan untuk menghasilkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

3. Merancang tindakan yang perlu diambil untuk menjayakan program TS25.


Objektif:

Kursus ini bertujuan untuk memberi penekanan kepada pembinaan keupayaan dan kapasiti pemimpin sekolah untuk mengupayakan pemimpin pertengahan dalam menggerakkan program transformasi di sekolah masing-masing.