Pengajaran dan pembelajaran merupakan aspek penting dalam perlaksanaan kurikulum. Pembelajaran abad ke 21, murid perlu mendapat segala kemudahan yang disediakan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Komputer sudah pasti digunakan secara meluas dalam hal ini. Dalam pembelajaran abad ke 21, rata-rata murid kebanyakkannya celik dalam IT terutama pendedahan gajet-gajet dipasaran.Oleh demuikian guru-guru seharusnya seiringan bergerak dengan teknologi terkini yang sesuai dengan persekitaran abad ke 21.