OBJEKTIF :
Untuk memberi pendedahan berkaitan program pemulihan khas yang ditawarkan di sekolah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia.


OBJEKTIF :

  • Untuk memberi pendedahan berkaitan pendidikan inklusif yang di tawarkan di sekolah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia.


OBJEKTIF:
Mengukur tahap pencapaian murid berkeperluan khas (MBK) melalui pendekatan pentaksiran bersepadu (integrated assessment) yang dapat menggalakkan penglibatan dan pembelajaran bermakna melalui beberapa elemen kemahiran dalam situasi sebenar kehidupan murid.
Menyediakan pelaporan komprehensif tentang pencapaian murid berkeperluan khas (MBK) masalah pembelajaran di sekolah rendah.