OBJEKTIF:
Kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman tentang perubahan yang berlaku dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan(KSPK) Semakan 2017.

OBJEKTIF :

  • Memahami maksud dan pengisian KSPK
  • kaitan tunjang KSPK dalam P&P
  • pelaksanaan dalam P&P mengikut kreativiti guru