Matlamat kursus ini adalah bertujuan untuk menambah pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh MyGovUC seperti Portal MyGovUC, Penggunaan Emel OWA, Big Mail Transfer (BMT), Microsoft Outlook, Single Sign On (SSO) dan sebagainya.

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan serta pengetahuan kepada pengguna asas kepada teknologi maklumat seperti pengenalan kepada komputer, pengenalan kepada peranti input dan output serta pengenalan kepada perisian dan perkakasan komputer.

            OBJEKTIF

  • Peserta dapat menguasai maklumat berkaitan penjenisan kod bagi hasil dan perbelanjaan maklumat berkaitan penjenisan kod bagi hasil dan perbelanjaan maklumat berkaitan. penjenisan kod bagi hasil dan perbelanjaan.
  • Peserta boleh mengaplikasikan maklumat yang dipelajari dalam kerja seharian.
  • Peserta dapat menjawab soalan dengan mudah dan boleh mengusai kemahiran yang diberi.

Kursus ini adalah bertujuan untuk menjelaskan cara menggunakan kalendar Outlook dari Web Browser.

Dilampirkan panduan penggunaan Skype For Business (sfb) MyGovUC untuk pengguna yang ingin menggunakan aplikasi ini

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini bertujuan memberi penerangan bagaimana untuk menguruskan Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah yang meliputi Penerimaan, Pendaftaran, Penggunaan, Penyimpanan, Pemeriksaan Penyelenggaraan, Pindahan, Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira.