Objektif:
Matlamat kursus ini ialah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman tentang Pengurusan Kewangan Sekolah