OBJEKTIF

Kursus ini bertujuan untuk memberikan kefahaman kepada jurulatih Pusat Kokurikulum Melaka berkaitan aktiviti Orienteering.


Objektif:
Peserta mengetahui format dan aktiviti Karnival Dakwah Sekolah-sekolah negeri Melaka yang dikelolakan oleh Unit Pengurusan Dakwah & Syiar Islam, SPI, JPN Melaka.

Objektif:
Kursus ini memberi pengetahuan kepada peserta tentang program pengurusan PPDa di sekolah